Home O metóde

ONE Brain = Metóda 21. storočia

alebo Nekonečné možnosti

 

Mnohí z Vás, ktorí čítate tieto riadky, ste učiteľmi, detskými psychológmi alebo vychovávateľmi ( možno máte aj kvalifikáciu rodiča alebo starého rodiča) a za roky svojej praxe ste niekoľko krát zápasili s ťažkosťami pri výchove a vzdelávaní deti rôznych vekových kategórii. Určite viete o deťoch, ktoré majú ťažkosti s písaním, čítaním alebo počtami, mýlia si a zamieňajú písmená, prípadne číslice. Niektoré deti zase trpia na hodinách telesnej výchovy či kreslení, prípadne sú zakriknuté, nepriebojné alebo práve naopak, príliš živé. Máte pocit, že ste pre odstránenie problému urobili všetko, čo bolo vo vašich silách, a napriek tomu zisťujete, že vaše úsilie minulo ciel.

V dejinách školstva je zaznamenaných viacero pokusov o zlepšenie výchovno vzdelávacích procesov. Mnohé z nich predstavujú obrovský krok vpred. Napriek tomu sa naďalej stretávame s deťmi, u ktorých výsledky, navzdory veľmi priaznivým podmienkam vytvoreným v škole a rodine, neodpovedajú očakávaniam. Prečo k tomu dochádza, hoci vy sami máte pocit, že už nič nestojí v ceste ich úspešnému rozvoju?

Vysvetlenie problému a následne jeho riešenie nájdete v metóde One Brain (Jednotný mozog). Názov metódy je odvodený od ideálneho mozgu, keď pravá a ľavá hemisféra dokonale spolupracujú.

Pravá mozgová hemisféra vidí obraz ako celok, jej pohľad je holistický, je nositeľkou umeleckých schopností, vníma iba priestor a nie čas, pracuje s obrazmi, farbami, so symbolmi, je schopná neobmedzeného vnímania, nepozná pojem strach a neposudzuje. Je nositeľkou ženskej zložky nášho ja.

Ľavá mozgová hemisféra logicky uvažuje, analyzuje, posudzuje, lineárne vníma a kladie dôraz na detaily, vníma strach, orientuje sa časovo, kontroluje, zodpovedá za názorové presvedčenia a je nositeľkou mužskej zložky našho ja.

V našej ľavej mozgovej hemisfére existuje oblasť zodpovedná za prežitie (Spoločná integračná plocha - SIP). V stresových situáciach (ktoré nás doprevádzajú v čase prenatálneho vývoja, pri pôrode, v detstve aj v dospelosti) môže "odpojiť" 75 aj viac percent mozgu, tj. ľavý predný mozog a celú pravú hemisféru. Neurologická reakcia na negatívne informácie naberie formu neurologickej blokády. Vzniknuté blokády nám umožňujú iba reagovať, nie logicky myslieť. Ak predný mozog (jeho funkcia je vykonávať nové a alternatívne voľby) a pravá hemisféra (špecializujúca sa na kreatívne uvedomenie si) sú odpojené, tj. zablokované, ovláda nás pocit bezmocnosti, stratí sa naša tvorivá logika a nie sme schopní správne jednať. Opakujeme pritom stále rovnaké, staré, deštruktívne a neproduktívne reakcie.

Negatívny zážitok spôsobí zablokovanie energetického prúdenia na mozgovej úrovni a následne aj v príslušnej časti tela. Výsledkom môže byť celá rada duševných aj fyzických ťažkostí napr. alergie, bolesti hlavy a chrbta, obezita, rôzne typy závislosti, fóbie a podobne, ale predovšetkým to, čo nás v súvislosti s detskými problémami najviac zaujíma a načo sa One Brain zameriava na prvom mieste -DYSLEXIA.

V uplynulom období bola dyslexia charakterizovaná ako porucha reči, ťažkosti s učením (čítanie, písanie, zámena písmen alebo číslic, matematika, jazyky, pravopis, pochopenie učiva....), hyperaktivita, neskôr porucha koordinácie, resp. nedostatok spolupráce pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Navzdory dnes už pokročilejším výskumom v danej oblasti sa často problém dyslexie rieši medikamentóznou liečbou, ktorá však vo väčšine prípadov ťažkosti s učením nerieši.

Dyslexia je v skutočnosti nesprávna komunikácia medzi pravou a ľavou mozgovou hemisférou a obvykle tiež medzi prednou a zadnou časťou mozgu. Vo väčšine prípadov je vyvolaná emocionálnou traumou alebo stresom, ktoré sú tak intenzívne, že následkom strachu, bolesti, prípadne strachu z bolesti, si jedinec v mozgu naprogramuje " biele škvrny" u niektorých svojich schopností. Od traumatizujúceho okamihu potom celý život existencie týchto schopností popiera.

Človek, resp. bunečná pamäť ľudského tela, eviduje všetky informácie o každej energetickej blokáde. Facilitátor, prípadne ten, kto využíva metódu One Brain, vhodnou korekciou klientovi pomôže príslušnú blokádu odstrániť, aby človek, ktorý ho vyhľadal, získal schopnosť využívať celý svoj mozgový potenciál, keď sa dostane do podobnej stresovej situácie. Napríklad, pokiaľ niekoho pohryzol pes a on sa kvôli tomu psov bojí, môžeme sa s touto metódou dostať k spomienke na udalosť, uloženú v tej časti tela/mysli ktorá je v súčasnosti vplyvom nepríjemného zážitku odpojená (zablokovaná). A výsledok korekcie? Pri najbližšom stretnutí so psom sa tento človek už nebude báť.

Pomocou metódy One Brain môžeme veľmi ľahko určiť príčinu stresu a jeho emotívny dosah a odstrániť strach, alebo bolesť zo spomienky na danú situáciu a navodiť normálny, účinný neurologický tok.

Určite mnohí z nás boli v detstve pri riešení domácej úlohy z počtov pokarhaní, pretože sme znenie príkladov nepochopili hneď, alebo pri písaní niekto kritizoval náš rukopis. Následkom toho domáca úloha a emočná bolesť splynuli a na hlbšej emocionálnej hladine ovplyvňujú naše vnímanie aj konanie v prítomnosti.

V systéme One Brain používame svalový test. Mozgu - nášmu biologickému počítaču, môžeme zadať akúkoľvek otázku a odpovede áno/nie dostaneme v podobe zmeny svalového napätia. Facilitátor veľmi jemne zatlačí svoju dlaň na mierne predpaženú ruku klienta, aby pomocou biologickej spätnej väzbe získal odpoveď na svoju otázku. Záporná emócia sval oslabí, kladná ho spevní. Svaly ruky pri reakcii na danú otázku/podnet zoslabnú, prípadne zostanú pevné.

Toto nám umožní aby sme sa dopracovali k potrebným informáciám a príslušnej technike, prostredníctvom ktorých môžeme energetickú blokádu jemne, ale rýchlo a účinne odstrániť. Vzťah "mozog - sval" je totiž obojsmerný a vhodnými pohybmi svalov môžeme spätne ovplyvňovať mozog.

Samotná korekcia sa skladá z mimoriadne jednoduchých pohybov, dotykov, použité aj pri akupunktúre, prípadne svetelného pôsobenia, časovo veľmi nenáročných. Sú natoľko jednoduché, že je pre človeka zvyknutého na zložité lekárske prístroje, je neuveriteľné, aký výsledok môžeme dosiahnuť tak jednoduchým spôsobom.

Posledná úprava ( Sobota, 09 Január 2010 07:02 )