Súčasná tréningová cesta
Pro všechny Konzultanty Facilitátory a Instruktory Three In One

v České a Slovenské republice

 

Počínaje 1. ledem 2011 vstoupí Three In One Concepts na Dočasnou Tréninkovou Cestu, která je blíže popsaná v příloze tohoto dopisu.

 

Dočasná Tréninková Cesta spočívá v tom, že jsou do ní vráceny 2 kurzy, které byly původně součástí Tréninkové Cesty, ale později z ní byly vyjmuty. Po prodiskutování se současnými váženými Členy Fakulty z celého světa jsme se Daniel a já rozhodli vrátit je zpět do naší Tréninkové Cesty Certifikace jako předpoklad pro absolvování Tréninku Konzultanta Facilitátora pro Certifikaci, a to pro ty, kteří se rozhodnou prezentovat práci Three In One Concepts jako svou profesi. Ti, kteří mají zájem nadále se zabývat prací Three In One Concepts čistě v rámci modelu pro sebevzdělávání a osobní rozvoj, se mohou po absolvování kurzu “Dospívání, Zralost a Láska“ rozhodnout absolvovat čtyři kurzy ze Série Univerzálních témat.

 

Oba programy jsou vytvořeny pro další zdokonalení práce s rukama, a také receptivního naslouchání a dalších schopností a uvědomění potencionálního Konzultanta Facilitátora. Na tyto programy se má nahlížet jako na programy, které jsou „součástí tréninku“ před přihlášením se na Trénink Konzultanta Facilitátora Three In One Concepts, a to pro ty, kteří mají zájem používat práci Three In One Concepts profesionálně.

 

Program Vhledy do Struktur/Funkcí pro pokročilé bude rozšířen na 4 dny. To nám umožní pokrýt do hloubky nejenom rysy na středové linii a univerzální popírání, ale přidat také univerzální pravdy a další pracovní poznatky a praktické procvičování používání Struktur/Funkcí při sezeních s klienty.

 

Konzultant Praktikum, které následuje v pořadí po kurzu Vhledy do Struktur/Funkcí pro pokročilé, vám poskytne prostor pro odpovědi na další praktické otázky. Zde budou moci studenti získat konstruktivní zpětnou vazbu a praktikovat poskytování sezení One BrainTM podle profesionálního modelu.

 

K Dočasné Tréninkové Cestě byly přidány také sezení, která je potřeba absolvovat před přihlášením se do jakéhokoliv Tréninkového Programu Certifikace. Přidání těchto sezení pomůže budoucím Konzultantům Facilitátorům a Instruktorům v dalším pročištění si svých vlastních témat předtím, než budou pokračovat v profesionální cestě presentování Three In One Concepts.

 

Tato Dočasná Tréninková Cesta je odrazovým můstkem k finální Tréninkové Cestě, která je v procesu projednávání. Bude v platnosti do té doby, než budou provedeny revize všech textů a skript, jejich překlady, a také budou dokončeny odpovídající revidované programy a Programy pro obnovení Certifikace/Update pro Instruktory a Pokročilé Instruktory.

 

Pokud byste měli nějaké dotazy, kontaktujte přímo mne, nebo někoho z našich spolehlivých a důvěryhodných spolupracovníků: Zuzanu Frankovou a Mílu Rutovou, nebo naše Členy Intermediate Fakulty a Amikus, našeho sponzora/organizátora a vydavatele.

 
Přeji Vám všem krásné jaro!
 

S úctou a nejsrdečnějšími pozdravy

 
Anastazya Tomoko WadaPosledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2011 20:55 )